Contact

Inschrijfformulier

Om zwemles te volgen bij Stichting Dol-fijn moet u zich als lid inschrijven. U dient daarvoor onderstaand inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen én in te sturen.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons ledenbestand. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. Voor meer informatie over uw privacy verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Gegevens leerling 
Roepnaam:
Achternaam:
Geslacht:  
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
 
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
 
Bijzondere gegevens leerling 
Voor een goed contact met de leerling en in het belang van de veiligheid is het noodzakelijk dat wij op de
hoogte zijn van ondergenoemde (medische) gegevens. Wij verzoeken u daarom aan te kruizen wat van toepassing is.
 
 
 
 
 
 
 
Kan al zwemmen:
Heeft al diploma:      
 
Gegevens ouder/verzorger
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
 
Bereikbaarheid via e-mail
E-mailadres:
 
 
Betaling en ondertekening
Plaatsing op de wachtlijst geschiedt na ontvangst formulier én inschrijfgeld á €7,50
Inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar NL97 RBRB 0955 8625 74 t.n.v Stichting Dol-fijn
 
 
Ik verplicht mij de contributie vanaf de datum van deelname bij vooruitbetaling te voldoen.
 
 
Om de leerling juist te begeleiden is het noodzakelijk om de bijzondere gegevens van de leerling te delen met de zweminstructeurs.
 
 
Bij gelegenheid maken wij (zwem)foto's in het zwembad en plaatsen de foto's op deze website. Gaat u daarmee akkoord?
 
 
Heeft u de privacyverklaring gelezen?
 
Alles juist ingevuld?
 We zien u graag zaterdag tussen 7:45 en 10:00 in Zwembad de Driesprong.