Stichting Dol-fijn

In 1973 is Stichting Dol-Fijn begonnen zwemactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten aan te bieden, destijds onder de naam “Zwemvereniging de Driesprong”. Vijf jaar later werd een start gemaakt met het geven van zwemles. De initiatiefneemster daartoe is nog steeds als zweminstructrice aan de stichting verbonden.

Pim van der Hoek
(Voorzitter)

De zwemvereniging had de beschikking over anderhalf uur lestijd. Eind jaren tachtig was dit niet meer voldoende. Door de toename van het aantal leerlingen werd het onmogelijk de groepen zodanig in te delen dat iedere leerling voldoende aandacht kon krijgen.

Uitbreiding lestijden

Door de opening van Zwembad de Veur in 1992 ontstond in Zoetermeer meer zwembad capaciteit. Daardoor was het mogelijk extra lestijd te huren in Zwembad de Driesprong. Uit een analyse bleek dat de groep leerlingen te klein was om met de inkomsten ervan de kosten van de extra lestijd te kunnen dekken.

Pim van der Hoek vertelt: “Door het idee óók les te geven aan kinderen zonder een beperking kon dit dilemma worden doorbroken. De groepjes konden iets groter worden gemaakt en daar waar nodig kon meer begeleiding worden ingezet. Dit bleek zo goed uit te pakken dat we zelfs twee extra lestijden konden huren.”

Eigen identiteit

Het gewijzigde aanbod heeft er in diezelfde periode ook in geresulteerd dat de naam werd gewijzigd in “Stichting Dol-Fijn”. Doordat de naam daarmee werd losgekoppeld van de naam van het zwembad kreeg de stichting een eigen identiteit. “Bijkomend voordeel was dat we op zondagochtend niet meer werden gebeld met de vraag hoe laat het zwembad open ging”, aldus Pim van der Hoek.

Vrijwilligers

Alle instructeurs en instructrices zijn vrijwilligers. De stichting zorgt ervoor dat de vrijwilligers goed worden opgeleid en bijgeschoold. Dit waarborgt de kwaliteit van de lessen. Om er zeker van te zijn dat de lessen ook als plezierig worden ervaren wordt veel aandacht geschonken aan de begeleiding van de vrijwilligers.

Ondanks al deze inspanningen kan het gebeuren dat we een keer iets over het hoofd zien, het blijft tenslotte mensenwerk. Als ouder kunt u ons helpen door ons te wijzen op de dingen die wij wellicht kunnen verbeteren. U kent uw kind tenslotte beter dan wij.

Zwemmen moet vooral leuk zijn, daar zetten wij ons maximaal voor in.