< Het A-B-C Zwemsurvival-diploma | Zwemlessen | Zwemmen met een beperking >

Dolfijn-brons (Zwemvaardigheid)

De Dolfijn-serie is er om te leren omgaan met een noodsituatie, zoals bij het ongewild in het water raken bij bijvoorbeeld het om- of lekslaan van een boot, van een surfplank afvallen en kwijtraken etc. Bij Stichting Dol-fijn kun je je zwemvaardigheid vergroten met de Dolfijn-brons lessen.

Bijzonderheden:

 1. De uitvoering van deze oefening kan plaatsvinden in een zwembad of daar waar veilig en onvervuild oppervlakte water is.
 2. Bij de afstandproeven mogen de kandidaten zich niet van de kant, of op enigerlei andere wijze, afzetten.
 3. De leiding bij deze proeven mag alleen in handen zijn van gediplomeerde zwemonderwijzers en/of diegenen met een erkend diploma zwemmend redden. De examinatoren wordt gewezen op het feit dat het van het grootste belang is dat de veiligheid van de kandidaat te allen tijde gewaarborgd is. Zij mogen geen enkele kandidaat proeven afnemen in oppervlakte water, tenzij ze ten volle overtuigd zijn van de bekwaam- en fitheid van de kandidaat.
 4. Als examinator dient u zich er tevens van te overtuigen dat u in staat bent de kandidaat - indien noodzakelijk - te redden. De plaats waar u gebruik van maakt én het materiaal dat u wenst te gebruiken, moet geschikt zijn voor het beoogde doel.
 5. Waterdiepte minimaal 2 meter.
 6. Wees altijd op uw hoede voor mogelijke gevaren en neem het volgende in acht:
  1. Zorg altijd voor een goede boot in de buurt bij de kandidaten.
  2. Bij het eerste teken van gevaar moeten de kandidaten uit het water gehaald worden.

Dolfijn-brons richtlijnen en eisen:

Bijzonderheden:

De oefeningen 1 tot en met 3 dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Kledingeisen: Ondergoed, lange broek, T-shirt, sokken en kaplaarzen.

Met extra kleding:

 1. Spring van de kant met een reddingssprong in het water. Zwem met een rustige slag 150 meter (slag naar keuze)
 2. Trek na afloop de kaplaarzen uit en gebruik deze als drijfmiddel gedurende 2 minuten.
 3. Gooi de kaplaarzen op de kant en ga 30 seconden watertrappen.
 4. Neem een aanloop en spring met een reddingssprong in het water. Begin met 30 seconden watertrappen en zak daarna door middel van uitademen naar de bodem. Raak de bodem met twee handen aan.
 5. Laat, met een medekandidaat, een boot door middel van schommelen omslaan. Ga dan onder de boot ademhalen en spreek samen af wie aan welke kant onder de boot vandaan zwemt. Blijf bij de boot en houd deze vast.
 6. Verwijder in het water alle extra kleding en gooi de kleding op de kant.
 7. Klim, zonder enige vorm van hulp, uit het water. (bij een erg hoge kant mag een medekandidaat helpen)